Flip book element

Mô Hình Eastern Model 1/12 Scale A.T.K. Girl Vermilion Bird ZhuQue ATK Girl

850.000

⚫Thông tin sản phẩm:
➡ Kích thước: Khoảng 15 cm.
➡Chất liệu: ABS and PVC plastic.
Đọc tiếp

Mô Hình Lắp Ráp E-Model x Morstorm 1/9 Ironman MK46 Deluxe Version

2.000.000

Thông tin sản phẩm: Mô Hình Lắp Ráp 1/9 Ironman MK46.

Kích thuớc: Chiều cao 23cm.

Đọc tiếp

Mô hình Trumpeter Smart Kit SK-02 SK02 Blizwing

460.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đến từ hãng Trumpeter: SK02 Blizwing

Thông tin sản phẩm:

  • Kích thước: Là dạng Model Kit Chiều cao khoảng 12cm.
Danh mục:
Đọc tiếp

Mô Hình Lắp Ráp E-Model x Morstorm 1/9 Ironman MK50 Nomal Version

1.400.000

Thông tin sản phẩm: Mô Hình Lắp Ráp 1/9 Ironman MK50.

Kích thuớc: Chiều cao 23cm.

Chất liệu : ABS, PVC

Đọc tiếp

Mô hình Generation Toy GT-02 GT02 Megatron

2.200.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đến từ hãng Generation Toy: GT-02 Megatron.

Thông tin sản phẩm:

  • Kích thước: Chiều cao khoảng 25cm
Đọc tiếp

Mô hình Devil Saviour DS-07A DS07A Paranoider Hightower & DS-07B DS07B Bomber Bulldozer

2.100.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đến từ hãng Devil Saviour: DS-07A Paranoider Hightower & DS-07B Bomber Bulldozer.

⚫Thông tin sản phẩm:
➡ Kích thuớc: Chiều cao khoảng 18cm.
Đọc tiếp

Mô Hình Lắp Ráp E-Model x Morstorm 1/9 Rescue Suit MK49 Pepper Potts

1.150.000

Thông tin sản phẩm:

  • Kích thuớc: Chiều cao khoảng 23cm.
  • Chất liệu: ABS, PVC

 

 

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.