CangToys CT-06 CT06 CT-Chiyou-06 Hugerhino Headstrong

2.600.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đến từ Cang Toys: CT-Chiyou-06 Hugerhino Headstrong

Dự kiến phát hàng vào tháng 1/2023. Hàng về tùy vào điều kiện thực tế.

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: ,