Mô hình 1/7 Scale IRON SAGA Judith swimsuit ver

3.100.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm mới: 1/7 Scale IRON SAGA Judith swimsuit ver

Thông tin sản phẩm:

Tỉ lệ 1/7
 Kích thước: Chiều cao khoảng 28,5cm.

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: