Mô hình 3A Transformers Starscream Cũ

12.500.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm mới đến từ 3A: Mô hình DOTM MEGATRON ONLINE EDITION LIKENEW

****** Sản phẩm bao gồm:
– Một mô hình cao khoảng 16-Inches (40.64cm).

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: ,