Mô Hình Black Mamba LS-03F Metal Deformation Commander of the God of War Optimus Prime

1.450.000 1.400.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đến từ Black Mamba: BMB LS03F Optimus Prime