Mô hình BS-02 BS02 Aircraft Granville – UTR-03 Dragoon KO – Megatron

1.550.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm mới : BS-02 Aircraft Granville – UTR-03 Dragoon KO – Megatron

Thông tin sản phẩm:

Chiều cao: khoảng 31cm.

Hết hàng