Mô hình Devil Saviour DS-07A DS07A Paranoider Hightower & DS-07B DS07B Bomber Bulldozer

2.100.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đến từ hãng Devil Saviour: DS-07A Paranoider Hightower & DS-07B Bomber Bulldozer.

⚫Thông tin sản phẩm:
➡ Kích thuớc: Chiều cao khoảng 18cm.

Hết hàng