Mô Hình Eastern Model 1/12 Scale A.T.K GIRL Shadowhunter JW-021 (PLAMO) – oversea version ATK Girl

880.000

⚫Thông tin sản phẩm:
➡ Kích thuớc: Chiều cao khoảng 15cm.
➡ Chất liệu: ABS and PVC plastic.

Hết hàng