Mô hình lắp ráp Dimension Studio & Emodel 1/6 Scale Ultraman Seven ver 7.3 (Metallic Version)

    2.050.000

    Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đến từ hãng Dimension Studio & Emodel:  1/6 Scale Ultraman Seven ver 7.3 (Metallic Finishing)

    ⚫Thông tin sản phẩm:
    ➡ Kích thuớc: Chiều cao khoảng 32cm.
    Danh mục: ,