Mô Hình Lắp Ráp E-Model x Morstorm 1/9 Ironman MK46 Nomal Version

1.400.000

Thông tin sản phẩm:

Chiều cao: Khoảng 23cm.

Thông tin phụ kiện trong hộp.

  • MK46 Body x 1 / drone x 1.