Mô Hình Lắp Ráp E-Model x Morstorm 1/9 Ironman MK50 Nomal Version

1.400.000

Thông tin sản phẩm: Mô Hình Lắp Ráp 1/9 Ironman MK50.

Kích thuớc: Chiều cao 23cm.

Chất liệu : ABS, PVC

Hết hàng