Mô hình LT02 Optimus Prime

1.550.000 1.200.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu 1 sản phẩm mới đến từ Legendary Toys : LT02 Optimus Prime.

Cho phép đặt hàng trước