Mô hình ô tô điều khiển chạy điện HSP 94123 1/10 Scale Electric 4WD 2.4G Drift Remote Control Car 80KMH Car Model with 3300KV Brushless Motor

2.400.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm mới đến từ hãng HSP:94123 1/10 Scale Electric 4WD 2.4G Drift Remote Control Car 80KMH Car Model with 3300KV Brushless Motor

Hết hàng