085 887 6996
0
0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Product Details

29.8%Sale

Mô Hình Optimus Prime UT R-02D Challenger Battle Dame

2.000.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đền từ Unique Toys: UT R-02 Challenger Optimus Prime

Sảm phẩm bao gồm:

  • 1 mô hình cao khoảng 27cm có thể chuyển từ dạng robot về dạng xe và ngược lại
Compare

Mô tả

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đền từ Unique Toys: UT R-02 Challenger Optimus Prime

Sảm phẩm bao gồm:

  • 1 mô hình cao khoảng 27cm có thể chuyển từ dạng robot về dạng xe và ngược lại
  • 1 Kiếm
  • 1 Khiên
  • 1 luỡi dao
  • Chất liệu: Nhựa ABS có chi tiết Diecast

#utr02 #utr-02 #ut r02, #ut r-02 #ut-r2 #utr2

Login

Lost your password?