Mô Hình Optimus Prime UT R-02V Chanllenger (Pink Version)

2.950.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đền từ Unique Toys: UT R-02V Chanllenger Optimus Prime (Pink Version)
Sảm phẩm bao gồm:
+ 1 mô hình cao khoảng 27cm có thể chuyển từ dạng robot về dạng xe và ngược lại

Hết hàng