Mô hình TF DreamWorks GOD-09S Bonecrusher Battle Dame Version

1.700.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm mới đến từ TF DreamWorks: GOD-09S Bonecrusher Battle Dame Version.

Sản phẩm bao gồm:

+ 1 Mô hình có chiều cao khoảng 30cm được sơn battle dame có thể chuyển từ dạng robot sang dạng xe và ngược lại.

Hết hàng