Mô hình TF DreamWorks GOD-11S Battle Dame Meagtron

1.800.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu 1 sản phẩm mới đến từ hãng Dream Factory : Mô hình TF DreamWorks GOD-11S Meagtron

Sản phẩm bao gồm:
+ 1 Robot 29cm được sơn Battle Dame có thể biến dạng từ robot sang xe tăng (ngược lại).
+ 1 tay thay thế

Hết hàng