Mô Hình ThreeZero OPTIMUS PRIME DLX 11.2-Inch Bumblebee Movie 2018

5.400.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu 1 sản phẩm mới đến từ ThreeZero: OPTIMUS PRIME DLX 11.2-Inch Bumblebee Movie 2018
Sản phẩm bao gồm:
+ 1 Mô hình có chiều cao khoảng 28cm.

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: ,