Mô hình Transformer Black Mamba BMB OV-01 OV01 Sentinel (SS61 KO Oversize)

1.850.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm mới đến từng hãng BlackMamba: OV-01 Sentinel (SS61 KO Oversize)
Thông tin sản phẩm:
– Kích thước: Chiều cao khoảng 32cm dạng robot, Có thể transform thành xe cứu hỏa và ngược lại.