Mô hình Transformers Black Mamba BMB F-12S F12S Starcream KO MPM10 MPM-10

1.650.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm đến từ BMB: BMB F-12AS Starcream KO MPM10

⚫ Thông tin sản phẩm
➡️ Kích thuớc: Chiều cao khoảng 28cm có thể chuyển từ dạng robot sang dạng máy bay và nguợc lại.

Hết hàng