Mô hình Wei Jiang & Black Apple Optimus Prime (MPM04 KO)

2.800.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu 1 sản phẩm mới đến từ Wei Jiang & Black Apple: Optimus Prime (MPM04 KO).