Mô hình Zoro Solon Statue Recast

12.000.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm: Zoro Solon Statue

Sảm phẩm bao gồm:

  • Một mô hình có kích thước 55 x 53x 51 cm.
  • chất liệu: Polystone

Cho phép đặt hàng trước