[Order] Mô hình cao cấp Infinity Studio 1/4 Berserker Predator Scale Limited Edition Statue

44.500.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm mới đến từ Infinity Studio: 1/4 Berserker Predator Scale Limited Edition Statue

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 72cm x 58cm x 72cm.

Chất liệu: Polystone

Giới hạn: 3000 bản

Cho phép đặt hàng trước