[Order] Mô hình cao cấp Infinity Studio PREDATOR 2: CITY HUNTER 1/4 SCALE STATUE – ULTIMATE VERSION

36.000.000

Thế giới mô hình xin giới thiệu một sản phẩm mới đến từ Infinity Studio: CITY HUNTER 1/4 SCALE STATUE – ULTIMATE VERSION

Thông tin sản phẩm:

Kích thước: 65cm x 50cm x 43cm.

Cho phép đặt hàng trước